Absolwentka łódzkiej Akademii Muzycznej, gdzie studiowała teorię muzyki (dyplom w 1989 za pracę III Symfonia Witolda Lutosławskiego - analiza zjawisk wertykalnych) oraz kompozycję w klasie B. K. Przybylskiego (dyplom w 1991). Uczestniczyła w Wakacyjnych Kursach dla Młodych Kompozytorów organizowanych przez PTMW (1986,1987,1989,1990) oraz Internationale Ferienkurse für Neue Musik - Darmstadt 1988.

W roku akademickim 1997/98 stypendystka the Research Support Scheme działającego w ramach Open Society Institute / Higher Education Support Programme (OSI/HESP), dla której realizowała projekt: „Roman Haubenstock-Ramati: His Attitude towards European Avant-Garde”. Od 1989 zatrudniona w  Akademii Muzycznej w Łodzi, obecnie na stanowisku profesora. Od 2008 dziekan Wydziału Kompozycji, Teorii Muzyki, Rytmiki i Edukacji Artystycznej.

Zainteresowania muzyką współczesną (ze szczególnym uwzględnieniem problematyki awangardy) zaowocowały publikacjami (książki i artykuły) oraz referatami wygłaszanymi podczas sesji naukowych. Jej kompozycje wykonywane były na koncertach odbywających się w ramach Sesji Musica Moderna w łódzkiej Akademii Muzycznej, na koncercie Koła Młodych XXXV Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień 1992, Festiwalu Współczesnej Muzyki Kameralnej i Organowej w Legnicy 1992 oraz podczas VI Ogólnopolskiego Festiwalu Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży DO-RE-MI ´97.